publicita

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej

Pod koniec listopada w Králíkach odbyło się wspólne spotkanie podmiotów czeskich i polskich. Głównym tematem spotkania było przygotowanie wspólnego projektu transgranicznego BIKE2REGIONS. Na spotkaniu przedstawiono wspólną wizję, zaprezentowano poszczególne lokalizacje, których dotyczy projekt, zaproponowano wspólną procedurę opracowania planu projektu, a następnie złożenia wniosku.