publicita

Tradycyjne spotkania TIC regionu i Polski przed zimowym sezonem 2018

DMO Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko organizuje w ramach projektu „Żyjemy razem”, nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064, warsztaty przeznaczone dla pracowników i pracowniczek informacji turystycznej.

Tegoroczne zimowe spotkanie robocze będzie wyjątkowe, gdyż w ramach współpracy transgranicznej spotkają się pracownicy i pracowniczki jednostek informacji turystycznej działających na terenie Gór Orlickich i Pogórza Orlickiego z pracownikami i pracowniczkami jednostek informacji turystycznej działających na polskiej stronie granicy.

Dwudniowe spotkanie odbędzie się w dniach od 6 do 7 XII 2018 r. w miejscowości Deštné v Orlických horách, w pensjonacie Kozí chlívek. Wspólnym celem spotkania jest kontynuacja nawiązywania relacji i współpracy pomiędzy czeskimi a polskimi jednostkami informacji turystycznej, a także wspólne poznawanie obu regionów – Ziemi Kłodzkiej oraz obszaru turystycznego Góry i Pogórze Orlickie. Realizacja projektu „Żyjemy razem” przyczyni się do stworzenia odpowiednich warunków do dalszej pracy, a także do wzajemnego porozumienia, poznania się i współistnienia mieszkańców po obu stronach granicy, co jest jedną z najważniejszych przesłanek dalszego rozwoju polsko-czeskiego przygranicza.

Podczas warsztatów pracownicy i pracowniczki informacji turystycznej zostaną poinformowani o planach pracy i działań do końca bieżącego roku oraz o działaniach zaplanowanych na rok następny. Częścią tego spotkania będzie także dzielenie się informacjami i przykładami z praktyki, plan przyszłych wspólnych działań w ramach wspólnego projektu „Żyjemy razem” takich jak kursy języka polskiego oraz wyjazdy studyjne do Polski, a także opracowanie wspólnego portalu internetowego www.orlicko-kladsko.eu

Pracownicy i pracowniczki jednostek informacji turystycznej będą zakwaterowani w pensjonacie Kozí chlívek w miejscowości Deštné v Orlických horách. Właścicielka pensjonatu pani Šárka Hejduková w ramach warsztatów przedstawi kompletną ofertę usług prowadzonej przez nią jednostki: pensjonat, restaurację, usługi w zakresie wellness oraz imprezy, w których uczestniczy lub które organizuje. Ponadto uczestnicy spotkania wezmą udział w kreatywnych warsztatach ceramicznych w Pracowni ludwisarza i garncarki, podczas których wysłuchają opowiadanie ludwisarza o dzwonach. Na drugi dzień spotkania zaplanowano przedstawienie oferty miejscowości Deštné v Orlických horách: wizyta w ośrodku Adventure Deštnéw Muzeum Turystyki, Sportów Zimowych i Rzemiosła oraz w Skicentrum Deštné v Orlických horách.

Tradycyjne spotkania TIC regionu i Polski 2018

 
Aktivita je realizována / Działanie jest realizowane z projektu
Žijeme spolu / Żyjemy razem, CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064