publicita

Warsztaty dla czeskich i polskich centrów informacji turystycznej

W ramach czesko-polskiego projektu „Żyjemy razem”, nr rejestracyjny projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej zorganizowało warsztaty dla czeskich i polskich centrów informacji turystycznej. Dwudniowe warsztaty odbyły się w dniach 12 i 13 maja 2022 roku w Stroniu Śląskim. W warsztatach uczestniczyli partnerzy projektu wraz z tłumaczem.

Warsztaty rozpoczęły się od zakwaterowania wszystkich uczestników w Hotelu Stronie. Program warsztatów zawierał:

 

W drugim dniu warsztatów zapoznano uczestników z atrakcjami turystycznymi w Gminie Stronie Śląskie. Uczestnicy warsztatów zapoznali się z ofertą Kopalni Uranu w Kletnie, Jaskini Niedźwiedziej, Muzeum Ziemi. Warsztaty zakończono spotkaniem na łowisku pstrągów „Nad Stawami”, gdzie podsumowano i usystematyzowano zdobyte informacje.

  

  

Aktivita je realizována / Działanie jest realizowane z projektu
Žijeme spolu / Żyjemy razem, CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064