publicita

Związek Gmin Orlicko

Projekt Związek Gmin Orlicko – Zapobieganie powstawaniu odpadów na terenie Związku Gmin Orlicko wsparty został kwotą prawie 15 mln CZK z Programu Operacyjnego Środowisko. Realizacja projektu przyczyni się do zapobiegania powstawaniu bioodpadów poprzez ich kompostowanie oraz pozyskanie prawie 30 tys. kubków zwrotnych, które zostaną wykorzystane podczas organizacji różnorodnych wydarzeń kulturalnych i sportowych na terenie Ziemi Orlickiej.