publicita
Góry Orlickie i Pogórze Orlickie

Działania spółki docelowej Góry Orlickie i Podorlicko na rok 2023 mające wpływ na rozwój i współpracę po obu stronach granicy.

(więcej…)

więcej
Związek Gmin Orlicko

Związek Gmin Orlicko, dzięki opadającym w ostatnich dniach śniegom, po raz pierwszy w tym sezonie zmodyfikował trasy narciarstwa biegowego na terenie Bukowej Góry i Suchego Wierchu.

więcej
Spotkanie partnerów projektu Żyjemy razem II.

Partnerzy projektu Żyjemy razem na koniec roku spotkali się ponownie online we wtorek 5 grudnia 2023 roku i poinformowali się o przebiegu roku 2023 w obszarze współpracy transgranicznej.

(więcej…)

więcej
Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej

Pod koniec listopada w Králíkach odbyło się wspólne spotkanie podmiotów czeskich i polskich. Głównym tematem spotkania było przygotowanie wspólnego projektu transgranicznego BIKE2REGIONS. Na spotkaniu przedstawiono wspólną wizję, zaprezentowano poszczególne lokalizacje, których dotyczy projekt, zaproponowano wspólną procedurę opracowania planu projektu, a następnie złożenia wniosku.

więcej
Związek Gmin Orlicko

Region pardubicki wspierał rozwój ścieżek rowerowych na pograniczu czesko-polskim. Związek Gmin Orlicko otrzymał dotację z budżetu Ziemi Pardubickiej na opracowanie dokumentacji projektowej dla Ścieżek Rowerowych Těchonín-Mladkov-Lichkov i Žamberk-Líšnice.

więcej
Powiat Kłodzki

Powiat Kłodzki wraz ze swoim czeskim partnerem, stowarzyszeniem turystycznym Kladské pomezí, przygotowuje nowy projekt transgraniczny pod nazwą „Granica Kłodzki na fali”, którego przedmiotem będzie szeroka promocja atrakcji turystycznych w przygranicznych regionach województwa kłodzkiego. Kladské pomezí.

więcej
Związek Gmin Orlicko

Singltrek Suchák stał się częścią regionu rowerowego Śnieżnik. To nowy produkt marketingowy, który łączy trasy szlaków w rejonach Sněžník, Králičák i Bukovka z naszym Singltrek Suchák. Zamierzeniem jest włączenie tras szlakowych na Czarnej Górze w Polsce do regionu rowerowego. Więcej na www.bikeregion.cz.

więcej
Związek Gmin Orlicko

Wreszcie pozytywne wieści od Singltreka Sucháka. Od początku wakacji, po klęsce lutowej, wszystkie tory zostały oddane do użytku. Przyjedź do nas na szybką i bezpieczną przejażdżkę!

więcej
Związek Gmin Orlicko

Projekt Związek Gmin Orlicko – Zapobieganie powstawaniu odpadów na terenie Związku Gmin Orlicko wsparty został kwotą prawie 15 mln CZK z Programu Operacyjnego Środowisko. Realizacja projektu przyczyni się do zapobiegania powstawaniu bioodpadów poprzez ich kompostowanie oraz pozyskanie prawie 30 tys. kubków zwrotnych, które zostaną wykorzystane podczas organizacji różnorodnych wydarzeń kulturalnych i sportowych na terenie Ziemi Orlickiej.

więcej
Powiat Kłodzki

Powiat Kłodzki uruchamia nowy profil na Facebooku Ziemia Kłodzka i Orlicko, na którym prezentowane będą wydarzenia i atrakcje turystyczne po obu stronach granicy.

https://www.facebook.com/ziemiaklodzkaorlicko/

więcej