publicita

Aktuality

Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko realizuje pro studenty studijní cesty do Polska

Další letošní aktivitou v rámci projektu Žijeme spolu, reg.č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064 Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko realizuje posilování vazeb dětí a mládeže k regionu Orlicko-Kladsko. Do této zajímavé aktivity je zapojena Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu v Chocni, která se zúčastní v letošním roce 6 studijních cest pro mládež a zástupce škol. (Pokračování textu…)

více
DENIK.CZ informuje o pokračování česko-polské spolupráce regionu Orlicko – Kladsko v roce 2019

Česko-polský projekt Žijeme spolu, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064, jehož cílem je zvýšit intenzitu spolupráce, regionální sounáležitosti a vzájemné poznání sousedních příhraničních regionů, je projektem spolupráce institucí a komunit v česko-polském pohraničí na úrovni čtyř partnerů.

(Pokračování textu…)

více
DENIK.CZ informuje o pokračování česko-polské spolupráce regionu Orlicko – Kladsko

Česko-polský projekt Žijeme spolu, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064, jehož cílem je zvýšit intenzitu spolupráce, regionální sounáležitosti a vzájemné poznání sousedních příhraničních regionů, je projektem spolupráce institucí a komunit v česko-polském pohraničí na úrovni čtyř partnerů. (Pokračování textu…)

více
Workshop Informačních center OHP a Polska zima 2018

Tradiční workshop pro pracovníky turistických informačních center na území Orlických hor a Podorlicka se konal 6. – 7. 12. 2018 v Penzionu Kozí chlívek v Deštném v Orlických horách. (Pokračování textu…)

více
Tradiční setkání TIC regionu a Polska před zimní sezónou 2018

V rámci projektu Žijeme spolu, reg.č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064, pořádá Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko workshop pro turistická informační centra.

(Pokračování textu…)

více
Orlicko-Kladská konference

Dne 25. 10. 2018 proběhla v Letohradě na Tvrzi Orlici úvodní Orlicko-Kladská konference, o jejíž uspořádání se zasloužilo Sdružení obcí Orlicko ve spolupráci s Destinační společností Orlické hory a Podorlicko. Konference byla uspořádána v rámci realizace česko-polského projektu Žijeme spolu, setkání se tedy rovněž zúčastnili partneři z Polska – Powiat Kłodzki, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej. (Pokračování textu…)

více
Úvodní Orlicko-kladská konference

Sdružení obcí Orlicko ve spolupráci s Destinační společností Orlické hory a Podorlicko, Sdružením obcí Kladské země a Okresem Kladsko pořádá úvodní Orlicko-Kladskou konferenci pořádanou v rámci realizace projektu Žijeme spolu. (Pokračování textu…)

více