publicita
Realizace projektu Žijeme spolu úspěšně ukončena

Projekt Žijeme spolu, reg.č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064, byl projektem spolupráce institucí a komunit v česko-polském pohraničí, na úrovni celkem 4 partnerů. Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko (DS OHP) navázala a dále rozvíjela spolupráci s polskými partnery Sdružením obcí Kladské země a Powiatem Klodzkim. Projekt upevňuje spolupráci také s českým partnerem Sdružením obcí Orlicko, který je zároveň zakládajícím členem DS OHP a v projektu měl pozici leadpartnera. Území regionu Orlicko-Kladsko má mnohaletou společnou historii, neboť až do roku 1779 bylo Kladské hrabství součástí Českého království. (Pokračování textu…)

více
DENIK.CZ informuje o aktivitách česko-polského projektu Žijeme spolu

Česko-polský projekt Žijeme spolu, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064, jehož cílem je zvýšit intenzitu spolupráce, regionální sounáležitosti a vzájemné poznání sousedních příhraničních regionů došel do finále. Jedná se o projekt spolupráce institucí a komunit v česko-polském pohraničí na úrovni čtyř partnerů – na české straně Sdružení obcí Orlicko a DS Orlické hory a Podorlicko a na straně polské Sdružení obcí Kladské země a Powiatu Kłodzki.

(Pokračování textu…)

více
Kladsko – Orlická konference

Závěrečná konference k projektu Žijeme spolu, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064 se uskutečnila 2. – 3. 6. 2022 v lázeňském městě Długopole-Zdrój. První den byly na programu přednášky týkající se česko-polské spolupráce. Představení samotného projektu se ujaly paní Renata Gajek Bogusz, ředitelka odboru rozvoje, propagace a kultury Okresního úřadu v Kłodzku a paní Michaela Janková, ředitelka destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko. Partner projektu, destinační společnost Orlické hory a Podorlicko zajistila českým účastníkům konference opět společnou dopravu přes dopravce z obce Králíky Josefa Pinkase.

(Pokračování textu…)

více
Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko zorganizovala dvanáctou studijní cestu do Polska

V rámci česko-polského projektu Žijeme spolu, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064 pokračuje destinační společnost Orlické hory a Podorlicko v realizaci další aktivity, a to posilování vazeb dětí a mládeže k regionu Orlicko-Kladsko. Do této zajímavé aktivity je zapojena Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu v Chocni, která se účastní v letošním roce 3 studijních cest pro mládež a zástupce škol.

(Pokračování textu…)

více
Workshop pro česká a polská turistická informační centra

V rámci česko-polského projektu „Žijeme spolu“, registrační číslo projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064, uspořádalo Sdružení obcí Kladské země workshop pro česká a polská turistická informační centra. Dvoudenní workshop se konal 12. a 13. května 2022 ve Stronie Śląskie. Workshopu se zúčastnili partneři projektu a překladatel.

(Pokračování textu…)

více
Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko uskutečnila jedenáctou studijní cestu do Polska

V rámci česko-polského projektu Žijeme spolu, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064 pokračuje destinační společnost Orlické hory a Podorlicko v realizaci další aktivity, a to posilování vazeb dětí a mládeže k regionu Orlicko-Kladsko. Do této zajímavé aktivity je zapojena Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu v Chocni, která se účastní v letošním roce 3 studijních cest pro mládež a zástupce škol. (Pokračování textu…)

více
Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko uspořádala již desátou studijní cestu do Polska

V rámci česko-polského projektu Žijeme spolu, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064 pokračuje destinační společnost Orlické hory a Podorlicko v realizaci další aktivity, a to posilování vazeb dětí a mládeže k regionu Orlicko-Kladsko. Do této zajímavé aktivity je zapojena Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu v Chocni, která se účastní v letošním roce 3 studijních cest pro mládež a zástupce škol.

(Pokračování textu…)

více
Workshop regionálních producentů Kudowa – Zdrój

V rámci projektu Žijeme spolu, reg.č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064, byl polskými partnery uspořádán v termínu 21. – 22. dubna 2022 workshop regionálních producentů. (Pokračování textu…)

více
Setkání partnerů projektu v roce 2022

Realizace projektu Žijeme spolu reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064 se prodloužila až do letošního roku a to do 30.6.2022. Proto se hned po novém roce dne 21.1.2022 setkali projektový partneři v kanceláři sídla partnera Orlické hory a Podorlicko, aby se i s ohledem na situaci, která souvisí s nařízeními Covid-19 domluvili, jak budou dále pokračovat v realizaci aktivit projektu.

(Pokračování textu…)

více
Projekt Žijeme spolu dvakrát prodloužen

Na základě osobního setkání v červenci 2020 v Rychnově nad Kněžnou dospěli partneři projektu k názoru, že je nutné realizaci projektu prodloužit, a to z důvodu vládních opatřeních týkajících se pandemie spojené s covid-19 na obou stranách hranice. (Pokračování textu…)

více