publicita
DENIK.CZ informuje o działaniach zrealizowanych w ramach polsko-czeskiego projektu „Żyjemy razem – Žijeme spolu

Polsko-czeski projekt pn. „Żyjemy razem – Žijeme spolu”, nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064, mający na celu wzmocnienie współpracy, poczucia przynależności regionalnej i wzajemnego zrozumienia sąsiadujących ze sobą regionów przygranicznych, dobiegł finalizacji. Jest to projekt współpracy instytucji i społeczności polsko-czeskiego pogranicza realizowany przez czterech partnerów: po stronie czeskiej są to Stowarzyszenie Gmin Orlickich oraz Organizacja Zarządzająca Destynacją Góry Orlickie i Pogórze Orlickie, a po stronie polskiej – Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej oraz Powiat Kłodzki.

(więcej…)

więcej
Konferencja Kłodzko-Orlicka

W dniach 2 – 3. czerwca 2022 r. w uzdrowisku Długopole-Zdrój odbyła się Konferencja podsumowująca projekt zatytułowany „Żyjemy razem – Žijeme spolu”, nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064. W pierwszym dniu obrad przedstawiono prezentacje dotyczące współpracy polsko-czeskiej. Sam projekt przedstawiła dyrektorka Wydziału Rozwoju, Promocji i Kultury w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, pani Renata Bogusz-Gajek oraz dyrektorka Organizacji Zarządzającej Destynacją Góry Orlickie i Pogórze Orlickie, pani Michaela Janková. Wspólny transport dla uczestników z Czech został po raz kolejny zapewniony na zlecenie Organizacji Zarządzającej Destynacją Góry Orlickie i Pogórze Orlickie, która jest partnerem projektu, a zrealizował go przewoźnik Josef Pinkas z miejscowości Králíky. (więcej…)

więcej
Spółka Zarządzająca Destynacją Góry Orlickie i Pogórze Orlickie zorganizowała dwunastą podróż studyjną do Polski

W ramach polsko-czeskiego projektu „Żyjemy razem – Žijeme spolu”, nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064, Spółka Zarządzająca Destynacją Góry Orlickie i Pogórze Orlickie  kontynuuje realizację kolejnego działania, jakim jest wzmocnienie więzi dzieci i młodzieży z regionem Ziemia Kłodzka – Ziemia Orlicka. W to ciekawe działanie zaangażowana jest Liceum Handlowe i Średnia Szkoła Zawodowa Ruchu Turystycznego w mieście Choceň, która w tym roku uczestniczy w trzech wyjazdach studyjnych przeznaczonych dla młodzieży i przedstawicieli szkół. (więcej…)

więcej
Warsztaty dla czeskich i polskich centrów informacji turystycznej

W ramach czesko-polskiego projektu „Żyjemy razem”, nr rejestracyjny projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej zorganizowało warsztaty dla czeskich i polskich centrów informacji turystycznej. Dwudniowe warsztaty odbyły się w dniach 12 i 13 maja 2022 roku w Stroniu Śląskim. W warsztatach uczestniczyli partnerzy projektu wraz z tłumaczem. (więcej…)

więcej
Spółka Zarządzająca Destynacją Góry Orlickie i Pogórze Orlickie zorganizowała jedenastą podróż studyjną do Polski

W ramach polsko-czeskiego projektu „Żyjemy razem – Žijeme spolu”, nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064, Spółka Zarządzająca Destynacją Góry Orlickie i Pogórze Orlickie kontynuuje realizację kolejnego działania, jakim jest wzmocnienie więzi dzieci i młodzieży z regionem Ziemia Kłodzka – Ziemia Orlicka. W tym interesującym działaniu bierze udział Liceum Handlowe i Średnia Szkoła Zawodowa Ruchu Turystycznego w mieście Choceň, która w tym roku uczestniczy w trzech wyjazdach studyjnych przeznaczonych dla młodzieży i przedstawicieli szkół. (więcej…)

więcej
Spółka Zarządzająca Destynacją „Góry Orlickie i Pogórze Orlickie zorganizowała dziesiątą podróż studyjną do Polski

W ramach polsko-czeskiego projektu „Żyjemy razem – Žijeme spolu”, nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064, Spółka Zarządzająca Destynacją „Góry Orlickie i Pogórze Orlickie kontynuuje realizację kolejnego działania: wzmocnienie więzi dzieci i młodzieży z regionem Ziemia Kłodzka – Ziemia Orlicka. W tym interesującym dzlałaniu bierze udział Liceum Handlowe i Średnia Szkoła Zawodowa Turystyki w Chocni, która w tym roku uczestniczy w 3 wyjazdach studyjnych dla młodzieży i przedstawicieli szkół.

(więcej…)

więcej
Warsztaty producentów regionalnych Kudowa-Zdrój

W ramach projektu „Žijeme spolu – Żyjemy razem”, nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064, w dniach 21 – 22 kwietnia 2022 r. polscy partnerzy projektu zorganizowali warsztaty dla producentów regionalnych.

(więcej…)

więcej
Spotkanie partnerów projektu w 2022 r.

Realizacja projektu Żyjemy razem, nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064 została przedłużona do tego roku, do 30.06.2022. Dlatego zaraz po nowym roku, w dniu 21 stycznia 2022 r., partnerzy projektu spotkali się w siedzibie siedziby partnera w Górach Orlickich i Podorlicko, aby uzgodnić sposób kontynuacji działań projektowych, nawet w odniesieniu do sytuacji związanej z Covid- 19 przepisów. (więcej…)

więcej
Projekt „Żyjemy razem” został dwukrotnie przedłużony

Po spotkaniu w lipcu 2020 r. w Rychnovie nad Kněžnou partnerzy projektu doszli do wniosku, że konieczne jest przedłużenie okresu realizacji projektu ze względu na obostrzenia związane z pandemią Covid-19 wprowadzone przez władze po obu stronach granicy. (więcej…)

więcej
Odbyło się dwudniowe Study Tour dla czeskich i polskich touroperatorów, przedstawicieli partnerów i pracowników centrów informacji turystycznej

W ramach czesko-polskiego projektu „Żyjemy razem”, nr rejestracyjny projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064, Organizacja Zarządzania Destynacją Góry Orlickie i Pogórze Orlickie (DS OHP) kontynuuje realizację kolejnego działania. Obecnie naszym tematem jest wspólna tożsamość mieszkańców regionu Góry Orlickie – Ziemia Kłodzka w zakresie działań mających na celu wspieranie komunikacji oraz poszerzanie wiedzy na temat oferty turystycznej i trendów w ruchu turystycznym po obu stronach granicy. W dwudniowym Study Tour, które odbyło się w dniach 9 i 10 września 2021 r., wzięli udział przedstawiciele touroperatorów, biur podróży, partnerów projektu oraz pracownicy centrów informacji turystycznej z Czech i Polski. Ze strony DS OHP w wyjeździe wzięły udział dyrektor Michaela Vaňková i Mgr. Veronika Musilová. Przez cały czas trwania Study Tour towarzyszyła nam także tłumaczka Markéta Sergejko. (więcej…)

więcej